Apurahat

Apurahojen hakuaika vuodelle 2019 on alkanut.

Apurahahakemukset toimitetaan ja käsitellään ainoastaan käyttäen sähköistä apurahajärjestelmää. Alla olevasta linkistä pääsee apurahajärjestelmään, josta löytyvät apurahojen sähköisessä muodossa oleva hakemuskaavake sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 15.3.2019 mennessä.

https://nissinsaatio.apurahat.net/nissinsaatio/login.aspx


Apurahansaajan eläkevakuutus

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Tarkempia tietoja apurahansaajien eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta löytyy Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) www-sivuilta osoitteessa www.mela.fi.

Tietosuoja

Evald ja Hilda Nissin Säätiön rekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa sekä tarvittaessa oikaista hänestä säätiön rekisterissä olevat tiedot. Käytämme tietoja vain apurahojen käsittelyyn liittyen, emmekä luovuta henkilötietoja muille, ellei siihen ole juridista velvoitetta. Tietyin edellytyksin tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa sekä pyytää tietojen poistamista.

Säätiö käyttää hakemuksissa annettuja henkilötietoja mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Hakemuksessa annettuja tietoja säilytetään 10 vuotta hakemuksen tekemisestä.

Jaetut apurahat

2018

2017

2016

2015