Stipendier

Evald och Hilda Nissis stiftelse stipendier 2024 har delats. Om nästa ansökning informeras i Januari 2025.

https://nissinsaatio.apurahat.net/nissinsaatio/login.aspx


Pensionsförsäkring av stipendiater

Pensionsförsäkringen av stipendiater verkställs enligt bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Närmare anvisningar om pensionsförsäkringen för stipendiater finns i www.mela.fi.

Dataskydd

De registrerade i Evald och Hilda Nissis Stiftelsens register har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätt att veta vilka uppgifter stiftelsen har registrerat samt rätt att korrigera informationen vid behov. I vissa falla har man också rätt att begränsa användningen av personuppgifter och begära att personuppgifter raderas. Stiftelsen lämnar endast ut personuppgifter till andra om lagen kräver det.

Vi använder personuppgifterna för t.ex.:

Personuppgifterna sparas i 10 år från att ansökan inlämnats.

Beviljade stipendier (på finska)

2023

2022

2021

2020

2019